mask

Wycinka drzew pod budowę domu

wycinka drzew

Wycinka drzew pod budowę domu to pierwszy etap prac budowlanych na zadrzewionym terenie. Bez niego nie ma mowy o przejściu do kolejnych punktów robót. Zajmujemy się wycinką drzew na działkach budowlanych, a także w każdym innym terenie. Korzystamy z drabin, podnośników koszowych oraz wysięgników, aby bezpiecznie i sprawnie ściąć wiatrołomy, rozłożyste konary, pnie drzew w całości lub w częściach, także z korzeniami. Wiele z naszych zleceń dotyczy wycinki drzew pod liniami elektroenergetycznymi i ich przyłączami do budynków mieszkalnych. Drewno i odpady powstałe w trakcie pracy porządkujemy i zagospodarowujemy, dzięki czemu po odjeździe naszej ekipy nie ma śladów po ingerencji w wygląd działki.

 

Kiedy jest potrzebne pozwolenie na wycinkę drzew?

Zgodnie z aktualną ustawą o ochronie przyrody na wycinkę drzew, podobnie jak na wycinkę samosiejeknie trzeba mieć pozwolenia, gdy:

  • drzewo lub krzew rosną na nieruchomości należącej do osoby fizycznej,
  • ich wycięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W niektórych przypadkach dopełnienie formalności wymaga zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do burmistrza, prezydenta miasta lub wójta. Zgłoszenie jest konieczne, gdy obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od podłoża jest większy niż:

  • 80 cm – dotyczy to wierzby, topoli, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego,
  • 65 cm – dotyczy kasztanowca zwyczajnego, platanu klonolistnego i robinii akacjowej,
  • 50 cm w przypadku wszystkich innych drzew.