mask

Wycinka drzew na działce rolnej vs. na działce budowlanej. Co warto wiedzieć?

Wycinka drzew to temat, który budzi wiele emocji i wątpliwości. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zabiegi te są związane tylko z działkami budowlanymi, ale warto pamiętać, że również osoby posiadające grunty rolne mogą się zetknąć z koniecznością usunięcia niektórych drzew ze swojej posesji.

Wycinka drzew na działce rolnej – procedury i ochrona przyrody

Pierwszym krokiem przy wycince drzew na działce rolnej jest sprawdzenie, czy drzewo, którego chcemy się pozbyć, nie jest objęte ochroną gatunkową lub nie występuje na terenie chronionym. W takim przypadku konieczne będzie uzyskanie zgody od właściwego organu ochrony przyrody. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie planowanej wycinki do właściwego samorządu, który ma możliwość wydania decyzji o odmowie zgodzenia się na wycinkę opisanego drzewa. Należy również pamiętać o ewentualnych opłatach za działanie mające wpływ na środowisko, które w różnych przypadkach mogą wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Wycinka drzew na działce budowlanej – formalności i warunki zabudowy

Proces wycinki drzew pod budowę domu także wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Na samym początku warto sprawdzić lokalny plan zagospodarowania przestrzennego oraz warunki zabudowy, które określają, jakie przepisy są obowiązujące dla danego terenu, np. dotyczące minimalnej ilości nasadzeń. W przypadkach braku możliwości zrealizowania przedsięwzięcia zgodnie z tymi wytycznymi koniecznie trzeba ubiegać się o wydanie zgody przez organ prowadzący nadzór budowlany. Warto także zadbać o przedłożenie dokumentacji planowanej inwestycji z uwzględnieniem niezbędnych informacji o wpływie na środowisko.

Wycinka drzew – dlaczego warto zlecić to zadanie specjalistom?

Decydując się na wycinkę drzewa, niezależnie od tego, czy jest to działka budowlana, czy rolna, warto powierzyć to zadanie profesjonalnej firmie. Pracownicy takich firm mają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, pozwalające ocenić kondycję drzewa oraz wykonać zabieg bezpiecznie dla otoczenia, optymalizując również koszty. 

Warto zatem zainwestować w komfort współpracy z profesjonalistami, którzy zadbają o nasze interesy oraz dbałość o środowisko w długoterminowych perspektywie.