mask

Wycinka drzew – jakie gatunki wymagają zgłoszenia?

Wycinanie drzew jest procesem, który w większości przypadków wymaga zgłoszenia. Celem takich przepisów prawnych jest zapobieganie masowemu usuwaniu drzew oraz dbałość o równowagę ekosystemu. Oznacza to, że jeśli chcemy usunąć drzewo, które znajduje się na naszej działce, konieczne jest dokonanie zgłoszenia i uzyskanie pozwolenia. Jednak czy wszystkie gatunki drzew tego wymagają?

Kiedy konieczne jest pozwolenie na wycinkę drzew?

Zgłoszenie wycinki drzew, także wycinki samosiejek, jest konieczne w przypadku niemal wszystkich gatunków drzew. Decydujące znaczenie ma jednak grubość pnia określona w przepisach. Grubość tą mierzy się na wysokości pięciu centymetrów od ziemi.

Co jeszcze mówią przepisy? Polskie prawo określa, że pozwolenie wymagane jest, gdy:

  • drzewo ma grubość powyżej 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • drzewo ma grubość powyżej 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • drzewo ma grubość powyżej 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wycinka drzew – o czym pamiętać?

Istnieją jednak drzewa, których wycięcie jest możliwe bez starania się o dodatkowe pozwolenie.

Chodzi przede wszystkim o:

  • drzewa, których obwód pnia nie przekracza podanych wyżej wartości,
  • krzewy i drzewa, które rosną w skupisku o powierzchni do 25 m²,
  • drzewa i krzewy, które zostały poważnie uszkodzone w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub wypadku,
  • drzewa lub krzewy, które są wycinane w celu wznowienia na danym obszarze produkcji rolnej.

Należy jednak podkreślić, że uzyskanie pozwolenia na wycinkę jest stosunkowo proste. Czas oczekiwania na decyzję to kilka tygodni: w ciągu 21 dni dokonywane są oględziny drzew, a w ciągu kolejnych 14 dni następuje wydanie decyzji.