mask

Wycinka drzew a przepisy prawne. Co warto wiedzieć?

Przepisy prawne zmieniają się w dość szybkim tempie. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy zwolnieni z ich poznania i dopasowania się do zasad, jakie zawierają. Przed podjęciem ważnych decyzji warto więc upewnić się, jak przedstawia się aktualna sytuacja prawna w tym zakresie. Przykładem może być wycinka drzew. Jakie przepisy należy wziąć pod uwagę, by uniknąć kary?

Kiedy wycinka drzew jest legalna?

Wycinka drzew bez zezwolenia jest legalna, tylko jeśli drzewa te są niewielkie, a średnica ich pnia nie przekracza wartości podanych w rozporządzeniu. Można wycinać także drzewa i krzewy, które rosną w skupiskach mniejszych niż 25 m², takie, które zostały uszkodzone i takie, których wycinka przyczyni się do wzrostu produkcji rolnej.

W większości przypadków konieczne jest jednak uzyskanie pozwolenia od właściwego organu administracyjnego. Kluczowe znaczenie ma grubość pnia mierzona pięć centymetrów od ziemi. Pozwolenie niezbędne jest, gdy topola, wierzba i klon mają średnicę większą niż 80 cm, kasztanowiec, robinia akacjowa i platan – większą niż 65 cm, a inne gatunki drzew większą niż 50 cm.

Wycinka bez pozwolenia obejmuje także drzewa owocowe.

Wycinka drzew – o czym pamiętać?

Wycinka drzew, w tym wycinka drzew pod budowę domu wymaga zgłoszenia. Obowiązek ten leży po stronie osoby, która chce przeprowadzić taką czynność. Zgłoszenie jest bezpłatne i musi zostać wniesione do odpowiedniego organu administracyjnego.

Dodatkowo:

  • przed rozpoczęciem wycinki należy sprawdzić, czy na drzewie nie ma gniazda lub, czy nie jest ono siedliskiem ptaków,
  • w ciągu 21 dni od złożenia wniosku na miejscu planowanej wycinki pojawi się urzędnik, który sprawdzi poprawność podanych informacji i oceni stan drzew,
  • po kolejnych 14 dniach od oględzin otrzymamy decyzję w sprawie wycinki.