mask

Kto odpowiada za koszenie poboczy dróg oraz rowów?

Bezpieczne poruszanie się po drodze zależy od wielu czynników. Jednym z istotnych elementów jest stan nawierzchni oraz stan poboczy i przydrożnych rowów. Obszary te mają wpływ zarówno na bezpieczeństwo, jak i na estetykę przestrzeni. Jednak kto odpowiada za utrzymanie poboczy i rowów?

Kto ma obowiązek kosić pobocza i rowy?

Według polskiego prawa konserwacja drogi, ale również dbałość o stan i wygląd poboczy i przydrożnych rowów, spoczywa na zarządcy drogi. Oznacza to, że za poszczególne obszary odpowiadają władze gminne, powiatowe i wojewódzkie. Ich obowiązkiem jest m.in. wykaszanie zarośli, które szczególnie w okresie letnim stanowią powracający problem.

Szczegóły dotyczące tego obowiązku możemy znaleźć w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Artykuł 20 mówi o obowiązkach zarządcy drogi. Powiedziano tam m.in., że:

"Do zarządcy drogi należy w szczególności:

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (...)

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (...)

16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów." 

Komu powierzyć koszenie poboczy?

Oczywiście w praktyce oznacza to, że organ pełniący funkcję zarządcy drogi nawiązuje współpracę z firmą, która wykonuje usługi koszenia i czyszczenia poboczy.

Takie profesjonalne wsparcie świadczy także nasza firma. Zajmujemy się koszeniem prywatnych i publicznych terenów zielonych. Wykonujemy koszenie zarośli, poboczy dróg oraz rowów, przywracamy porządek w parkach spacerowo-wypoczynkowych, zajmujemy się zielenią miejską. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wykorzystaniu najwyższej klasy sprzętu możemy poradzić sobie z każdą sytuacją.