mask

Jakie maszyny są wykorzystywane do czyszczenia działek?

Czyszczenie działek to kilkuetapowy proces, którego celem jest przygotowanie terenu pod realizację różnego rodzaju inwestycji budowlanych. Proces ten obejmuje usuwanie drzew, krzewów oraz wszelkiej roślinności, która uniemożliwia prowadzenie prac. I choć w dużej mierze wiąże się z pracą ludzkich rąk, obecnie stawia się na automatyzację. Ta polega na zastosowaniu różnych maszyn i sprzętów, które przyspieszają pracę, oszczędzają energię, a przy tym zwiększają bezpieczeństwo pracowników. Co się do nich zalicza najczęściej? O kilku przykładowych maszynach piszemy w dzisiejszym artykule.

Maszyny niezbędne do usuwania roślinności

Usuwanie roślinności to jeden z kluczowych etapów przygotowania działki do dalszego zagospodarowania. W zależności od rodzaju roślin oraz ich ilości, można wykorzystać różne maszyny. Są to przykładowo takie urządzenia jak piły, wycinaki do chwastów, kosiarki czy frezarki do pni. Popularnym urządzeniem, który sprawdza się również na tym etapie prac, jest mulczer. To maszyna służąca do rozdrabniania gałęzi, krzewów i traw. Dzięki mulczerowi leśnemu do czyszczenia działek pozostałości po roślinach można łatwo i bez większego wysiłku usunąć z terenu lub wykorzystać jako naturalny nawóz.

Maszyny potrzebne przy wyrównywaniu terenu

Wyrównywanie terenu to kolejny istotny etap czyszczenia działki. W zależności od potrzeb może obejmować usuwanie warstwy humusu, niwelację nierówności czy wykonywanie nasypów. Do tego celu wykorzystuje się różne maszyny budowlane, takie jak koparki, spycharki czy walce. Koparka to uniwersalna maszyna, która pozwala na wykonywanie wielu prac związanych z wyrównywaniem terenu. Dzięki różnym rodzajom łyżek oraz osprzętu można nią wykonywać prace takie jak wykopy, przemieszczanie ziemi czy kształtowanie nasypów. Spycharka to kolejna maszyna często wykorzystywana przy wyrównywaniu terenu. Jej głównym zadaniem jest przesuwanie ziemi oraz kształtowanie nasypów. Walce natomiast to maszyny służące do zagęszczania podłoża oraz utwardzania nawierzchni.