mask

Czy wycinka samosiejek wymaga zgłoszenia?

Samosiejki są częstym widokiem w wielu polskich ogrodach i na podwórkach. Niestety mogą być przyczyną problemów. Czym więc dokładnie są drzewa samosiejki i czy trzeba kogoś powiadomić przed ich wycięciem? W tym artykule poznasz odpowiedzi na te pytania.

Czym są drzewa samosiejki?

Samosiejki to drzewa, które wyrosły w sposób naturalny, bez ingerencji człowieka. Mogą to być gatunki rodzime lub egzotyczne, które zostały rozniesione przez ptaki, wiatr lub zwierzęta. Drzewa te często rosną w miejscach, w których nie są pożądane, np. w pobliżu budynków i dróg. Mogą również zajmować cenną przestrzeń w ogrodach i na podwórkach, utrudniając właścicielom domów maksymalne wykorzystanie przestrzeni na zewnątrz.

Nic więc dziwnego, że usuwanie samosiejek jest często przeprowadzanym procesem.

Czy trzeba kogoś powiadomić przed wycięciem samosiejki?

W Polsce wycięcie drzewa jest możliwe bez pozwolenia jedynie, gdy jest ono stosunkowo małe.

Zamiaru przeprowadzenia wycinki samosiejek nie trzeba zgłaszać, jeśli:

  • obwód pnia na wysokości pięciu centymetrów nie przekracza osiemdziesięciu centymetrów w przypadku klonów, wierzb i topoli,
  • obwód pnia na wysokości pięciu centymetrów nie przekracza sześćdziesięciu pięciu centymetrów w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej czy platanu klonolistnego,
  • obwód pnia na wysokości pięciu centymetrów nie przekracza pięćdziesięciu centymetrów w przypadku innych drzew.

Zasada ta odnosi się także do samosiejek, które nie zostały zasadzone w sposób celowy.

Jeśli zdecydujesz się usunąć samosiejkę ze swojej nieruchomości, ważne jest, aby użyć odpowiednich narzędzi i technik. Zaleca się również zatrudnienie firmy świadczącej profesjonalne usługi związane z wycinką. Dzięki temu cały proces stanie się bezpieczny, ale i skuteczny.